Wie zorgt er voor mijn kinderen als mijn partner en ik komen te overlijden?

Last Updated on 7 mei 2023 by Barbara

Vanaf het moment dat je zwanger bent, regel je al heel wat belangrijke zaken voor je kindje. De naam van je kindje, de zorg voor je kleintje wanneer je werkt, een veilig en babyproof huis en kamertje. Maar meestal denk je niet aan zaken als voogdijschap voor je kindje bij overlijden van je partner en/ of jezelf.

De voogdijschap regelen bij overlijden mamameteenblog.nl

Belangrijke zaken om te regelen bij de geboorte van je kindje

Bij de geboorte van je kindje zijn er enkele zaken mbt oa je verzekering om te regelen of nogmaals door te nemen.

Denk hierbij aan:

Een begrafenisverzekering afsluiten of aanpassen

Wanneer je een begrafenisverzekering of een uitvaartverzekering hebt dan moet de geboorte van je kindje aan de verzekeraar worden doorgegeven. Belangrijk, want een extra gezinslid kan van invloed zijn op de dekking en de premie.

Aanmelding zorgverzekering

Je pasgeboren baby dient zo snel mogelijk te worden bijgeschreven op jullie zorgverzekering. Op deze manier zijn de mogelijke zorgkosten gedekt op je zorgverzekering, denk hierbij bijvoorbeeld aan een bevalling in het ziekenhuis of een bezoek aan de huisarts. Dit is zelfs al belangrijk om na te kijken als je zwanger wilt worden, want sommige verzekeraars dekken niet alle kosten bij een bevalling of kraamzorg. Zo kan het handig zijnde in dat jaar van tevoren al een aanvullende verzekering af te sluiten. Kijk dit dan goed van tevoren na.

Aanpassen of afsluiten aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt wereldwijde dekking voor ongelukken die veroorzaakt zijn door je gezin. Maar niet alle gezinsleden zijn automatisch meeverzekerd, dit dient tijdig te worden aangegeven bij  de verzekeraar.

Je baby zal niet snel schade toebrengen aan anderen, maar voor je het weet is je kind een jaar en is het dure behang bij de oppas versierd met zwarte stift door jouw eigen Picasso. Wel zo handig om verzekerd te zijn.

De doorlopende reisverzekering

Wanneer jullie veel reizen en je een doorlopende reisverzekering hebt, controleer dan ook hier je gegevens. Een reisverzekering kent ook een gezinsdekking. Wanneer je een gezinsdekking hebt dan moet elke verzekerde apart worden vermeld op het polisblad. Is dit niet het geval dan is je kind niet meeverzekerd tijdens een reis. Geef dit daarom zo snel mogelijk aan zodat de dekking kan worden aangepast. Dit voorkomt vervelende situaties.

Een voogdijschapregeling

Tja en dan als laatste, maar niet minst belangrijk, de voogdijschap. Wie denkt daar nu aan, aan eventueel overlijden van jouw of je partner, net na de geboorte van je baby? Ik niet. Er is ook niemand geweest die dat tegen mij heeft gezegd. Niet dat ik met mijn hoofd vol hormonen nog kan herinneren. Het is ook een lastig onderwerp natuurlijk om tijdens een kraamvisite even terloops aan te halen. Zo van wie zorgt er straks voor jullie kleintje als jullie overlijden? Tja, dat doe je beter niet, toch?

Toch is het belangrijk om bij stil te staan. Toen ik zelf wat speurwerk verrichtte op het internet viel mij op dat je volgens de Nederlandse wet het voogdijschap ook helemaal niet verplicht bent om te regelen. Dat vond ik best opvallend.
De meeste mensen regelen hun hypotheek tot in de puntjes, doen een begrafenisverzekering afsluiten en hebben een allrisk autoverzekering. Maar een voogdijschapregeling is vaak niet geregeld.

Wat gebeurt er met je kinderen bij jouw overlijden wanneer je niets hebt geregeld?

Wanneer je getrouwd bent in de periode dat je kindje wordt geboren, heb je als ouders het gezamenlijk voogdijschap totdat je kindje 18 jaar is geworden. Wanneer 1 van de ouders mocht komen te overlijden, dan heeft de achtergebleven partner volgens de wet het ouderlijk gezag over jullie kindje. Maar mochten jullie beiden overlijden dan moet dit ouderlijk gezag door iemand anders worden overgenomen; dit heet dan voogdijschap.

Wanneer je dit niet laat vastleggen zal de rechter een voogd aanstellen. Hier zal dan ook de kinderbescherming bij betrokken worden en er zal met eventuele familieleden worden gekeken naar een geschikte persoon hiervoor.

Dit kan wel eens heel ander uitpakken, dan dat je van tevoren hebt bedacht. Denk aan eventuele mondelinge afspraken met een broer, zus of vriendin, die misschien op het moment van jouw overlijden in een andere gezins- of gezondheidssituatie terecht is gekomen.

Die persoon kan de voogdijschap voor jouw kind (-eren) doen weigeren op basis van persoonlijke omstandigheden. Lastig nietwaar? Dus wat kun je nu doen?

Note: Overdenk goed van tevoren wie eventueel een geschikt persoon is voor het voogdijschap van jouw kind (-eren). Denk hierbij goed na of jouw wensen wel redelijk uitgevoerd kunnen worden door deze persoon. Bespreek dit grondig met degene die je in gedachten hebt. Het kan zijn dat de persoon weigert en dat je een andere persoon moet benaderen. Maar zodra alle partijen akkoord zijn kan het worden vastgelegd.

Hoe kun je de voogdijregeling laten vastleggen bij overlijden?

Er zijn twee mogelijkheden voor het regelen van een voogdijregeling.

Ten eerste:

Vanaf 1 april 2014 is het mogelijk om de voogdij zelf te regelen in het gezagsregister bij de Rechtbank.
Sinds 2014 kun je als ouders ook zonder testament iemand als voogd aanwijzen. Dit kan kosteloos door een registratie in het gezagsregister. Je kunt hiervoor dit formulier invullen op de website Rechtspraak.nl.

Voordeel is dat het lekker snel is geregeld en dat er geen kosten aan verbonden zijn.

Nadeel is dat alleen maar de wens is vastgelegd wie jouw kinderen opvangt en opvoed als je partner en jij er niet meer zij. Andere zaken zoals de erfenis bijvoorbeeld moet je apart in een testament laten vastleggen.

Ten tweede:

Een voogdijregeling in een notariële akte. Bij deze regeling wordt er door een notaris een akte opgesteld, die opgenomen wordt in het testament. Dit brengt wel kosten met zich mee. Het voordeel hiervan is dat de notaris een adviserende rol heeft, met de benodigde kennis van zaken. Zo is de notaris is verplicht te controleren of u als ouder niet onder dwang van anderen een voogdijbeschikking maakt.

Ook is hij verplicht uw identiteit te controleren, waarmee wordt uitgesloten dat een ander dan de ouder de voogdijbeschikking maakt. En hij bespreekt de verschillende mogelijkheden om de zorg voor uw kinderen vorm te geven.

Zo kun je in deze akte aanwijzingen aan een voogd geven over de wensen rondom de opvoeding van je kind (-eren). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wel of niet opvangen van uw kinderen in 1 gezin of aan de opleiding van uw kind(-eren), maar ook het eventueel voldoende zelfstandig beheren van de erfenis bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd van uw kind. Hierin kan dan eventueel een bewindvoerder, iemand die dit beheert en controleert, worden benoemd. Genoeg om over na te denken.

Voordeel: Het is heel nauwkeurig en grondig vastgelegd, met al jullie wensen rondom de zorg en opvoeding van jullie kind (-eren).

Nadeel: Het vergt meer tijd en kosten.

Het gezagsregister of een testament voor de voogdijregeling

Wat je voorkeur heeft kan dus niet per se de beste oplossing zijn; daar in elke situatie beiden mogelijkheden zijn voordelen en nadelen hebben.

Bij het afsluiten of hersluiten van een begrafenisverzekering, inboedelverzekering etc., kun je ook meteen overdenken wat er betreft de voogdijregeling goed bij jullie gezin zou passen of moet worden aangepast. Maar aarzel niet om op tijd te beslissen en handelen wat voor jullie gezin past en prettig voelt, het kan vervelende situaties voorkomen.

Lees ook:

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

1 gedachte over “Wie zorgt er voor mijn kinderen als mijn partner en ik komen te overlijden?”

  1. Zeker belangrijk om over dit soort dingen na te denken. Bij ons staat het al een tijdje op papier. Maar kan me indenken dat de wensen over 10 jaar weer anders zijn. Nu gaan ze bijvoorbeeld naar mijn ouders maar ik weet niet wat hun conditie over 10 jaar is.

    Beantwoorden

Plaats een reactie