Zijn kinderen meeverzekerd met een rechtsbijstandverzekering?

Bol AlgemeenBol Algemeen

Last Updated on 10 mei 2024 by Barbara

Zijn kinderen meeverzekerd met een rechtsbijstandverzekeringmamameteenblog.nl


In Nederland zijn er verzekeringen die iedereen individueel af moet sluiten. Zo moet iedere Nederlander van 18 jaar en ouder een eigen zorgverzekering afsluiten. Daarnaast zijn er verzekeringen die je voor een huishouden af kunt sluiten. Je verzekert in dat geval niet alleen jezelf, maar ook je partner. Een rechtsbijstandverzekering is hier een voorbeeld van. Jij en je partner hoeven deze verzekering niet allebei apart af te sluiten. Maar hoe zit het met de kinderen? Zijn zij meeverzekerd op jullie rechtsbijstandverzekering? In de onderstaande tekst geven wij je antwoord op deze vraag.

Afhankelijk van de situatie


Sommige mensen zeggen dat kinderen wel zijn meeverzekerd met een rechtsbijstandverzekering, maar anderen beweren dat dit niet zo is. Ondanks dat het hier om twee verschillende antwoorden gaat, kunnen beide partijen gelijk hebben. Het hangt namelijk van de situatie af of kinderen wel of niet onder een rechtsbijstandverzekering vallen. Wonen jouw kinderen nog thuis? Dan vallen ze binnen de dekking van jouw rechtsbijstandverzekering. Dit kan ook voor uitwonende kinderen gelden. Zij zijn overigens alleen meeverzekerd als ze op zichzelf wonen voor een voltijdse studie. In dit laatste geval is het wel belangrijk dat jouw uitwonende, studerende kind een Nederlandse ingezetene zijn. Als dit niet het geval is, valt hij of zij niet binnen de dekking van jouw rechtsbijstandverzekering.Vergeet niet dat je kinderen mee moet verzekeren

Heb je een rechtsbijstandverzekering afgesloten toen er nog geen kinderen in het spel waren? Dan is het belangrijk dat je de verzekering aanpast als je wilt dat je kinderen meeverzekerd zijn. Bij een rechtsbijstandverzekering afsluiten geef je namelijk aan uit hoeveel personen jouw huishouden bestaat. Wanneer je na het afsluiten van deze verzekering één of meerdere kinderen krijgt, is het aan te raden om jouw rechtsbijstandverzekering aan te passen. In dat geval ben je ook verzekerd van juridische hulp als jouw kind betrokken raakt bij een conflict.


Wanneer biedt een rechtsbijstandverzekering wel en geen uitkomst?

Ondanks dat iedereen wel eens van een rechtsbijstandverzekering gehoord heeft, weten veel mensen niet precies wat dit is. Omdat zo’n verzekering in veel situaties uitkomst biedt, geven we hier kort antwoord op de vraag: ‘wat is rechtsbijstand?’. Wie deze verzekering afsluit, is verzekerd van juridische hulp bij een conflict. Doordat je een rechtsbijstandverzekering bij de meeste verzekeraars zelf samenstelt, bepaal je waar je wel en niet voor verzekerd bent. Er zijn standaard zaken die binnen de dekking vallen, maar je kiest zelf ook minimaal één aanvullende module.

Er zijn niet alleen zaken die standaard verzekerd worden, maar ook zaken die standaard buiten de dekking van deze verzekering vallen. Zo biedt een rechtsbijstandverzekering bij scheiding bijvoorbeeld geen uitkomst. Bijna alle verzekeraars hebben conflicten die over een echtscheiding gaan of betrekking hebben op uit elkaar gaan, bij voorbaat al uit. Dit geldt overigens ook voor een conflict dat ontstaat of verwacht wordt voordat de verzekering begint en een conflict dat ontstaat binnen de wachttijd van de verzekering. Voor dergelijke zaken is het niet mogelijk om een aanvullende module te kiezen. Dit valt namelijk standaard buiten de rechtsbijstandverzekering.

_kinderen rechtsbijstandverzekering Mamameteenblog.nl (1)

Plaats een reactie